Annons

Disciplinnämnden

Uppdragsbeskrivning

Disciplinnämnden övertar Svenska Ridsportförbundets styrelses befogenheter som bestraffningsmyndighet enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

Till grund för nämndens verksamhet ligger Riksidrottsförbundets stadgar, Svenska Ridsportförbundets stadgar samt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen och meddelanden. Om konflikt mellan bestämmelserna skulle uppstå gäller de i den ordning som här angivits.

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns i Svenska Ridsportförbundets Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar, fastställd av förbundsstyrelsen

Nämnden har efter beslut i förbundsstyrelsen fått förlängt uppdrag fram till och med 2022-06-31.

Cecilia Tholse, ordförande     e-post      0723-255 240
Mikael Sedolin   e-post   070-951 72 53 
Dan Nordenberg        
Anna Björklund   e-post   070-570 33 97
Ragnar Olsson   e-post   070-678 64 11
Jörgen Larsson        
Hans Anders Odh   e-post    
Anna Thorstenson   e-post    
Magnus Ringmark        
Jenny Johansson        
Robert Solin, kansliet, adjungerad   e-post   0220-456 14

Blankett anmälan till diciplinnämnden

Beslut förbundsstyrelsen 23 maj 2014

Förbundsstyrelsen beslutar att Disciplinnämndens beslut ska publiceras i avidentifierad version på ridsport.se samt tillsändas den det berör. Beslut som rör avstängning publiceras med namn under den tid avstängningen gäller. Avidentifiering sker efter  rekommendation från RFs jurister.

Disciplinnämndens ärenden från tidigare år finns publicerade med nummer och ärende.

Tidigare har alla Disciplinnämndens beslut publicerats i sin helhet i Kalender Häst och Ponny, en periodisk tidskrift som därmed omfattas att tryckfrihet och gör att handlingsutrymmet blir något större, det är inte längre aktuellt.

Disciplinnämndens ärenden ska finnas tillgängliga på ett enkelt sätt för den som behöver gå tillbaka i ärendena.