Annons

    Hem / Om oss / Organisation / Utskott, nämnder och råd / Hästvälfärdsrådet

Hästvälfärdsrådet

Uppdragsbeskrivning

Hästvälfärdsrådet ska vara rådgivande till förbundsstyrelsen samt till sektioner, utskott och andra grupper inom Svenska Ridsportförbundet.

I det övergripande uppdraget ingår att arbeta proaktivt med etiska frågor med koppling till hästvälfärd och djurskydd samt att initiera informationsinsatser och verka för kunskapsutveckling inom hästvälfärd.

Hästvälvärdsrådet är remissinstans inom Svenska Ridsportförbundet i frågor som rör hästvälfärd och djurskydd och ansvarar för remissvar för frågor kopplade till hästvälfärdsområdet.

Hästvälfärdsrådet ska arbeta för kontinuerligt kvalitetssäkrad hästhållning, och där ingår förslag för utveckling av bland annat besöksverksamhet och anläggningsfrågor för såväl tävlings- som ridskoleverksamhet. 

Representanter för Hästvälfärdsrådet kan också delta i möten, konferenser och seminarier både på nationell och internationell nivå.

Uppdragsbeskrivning i sin helhet finns HÄR

Rådet har efter beslut i förbundsstyrelsen fått fortsatt uppdrag fram till och med 2022-06-31.

             
Göran Dalin, ordförande        
Peter Kallings        
Maria Rhodin        
Anna Eriksson        
Elisabet Lundholm        
Jenny Yngvesson        
Ulla Ekström von Essen        
Niklas Jonsson        
Bengt Sånesson        
Nina Anyai  
   
Frida Carlsson        
Marcus Lundholm, kansliet   This is a mailto link    0220-456 03
Katarina Gustafsson, kansliet   This is a mailto link    

Referensgrupper

Referensgrupp för Hästhållning
Referensgrupp för Ridunderlag
Referensgrupp för Djurskydd, Smittskydd och Antidoping (DSA)