Annons

    Hem / Tävling / Antidopning / Aktiva och antidopning

Aktiva och antidopning

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna. Här hittar du mer information och länkar som är bra att hålla koll på.

2021 kom en ny World Anti-doping Code, som också gäller i Sverige. I koden finns krav på utbildning för föreningar och aktiva. 

Vi vill uppmana alla föreningar att genomföra ”Vaccinera klubben” samt att sprida budskapet om det korta utbildningsprogrammet ”Ren Vinnare”.

Dopingprov kan tas både vid träning och tävling. Vi vill undvika att någon råkar ut för ett positivt dopingprov pga av okunskap vad gäller t.ex intag av kosttillskott och ansökan om dispens.

Så här arbetar vi

Målet med antidopingarbetet är att tillförsäkra alla ryttare deras självklara rätt att delta och tävla i en dopingfri svensk ridsport.  Svenska Ridsportförbundet tar avstånd från all form av doping och har ett övergripande ansvar för utbildning i antidoping för alla medlemsföreningar, landslag, elitryttare, ledare och tränare inom ridsporten. 

Svenska Ridsportförbundets antidopingsprogram (pdf)

Röd-gröna listan

Här kan du kontrollera om ett läkemedel omfattas av dopingreglerna eller inte. Förteckningen omfattar enbart läkemedel godkända i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott som räknas som livsmedel. > Till listan

Svenska Ridsportförbundets antidopingprogram bygger på Idrottens Antidopingreglemente, som i sin tur är baserad på WADA:s "Model Rules for National Anti-Doping Organizations". Här hittar du WADA:s dopinglista

Dispenser 

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code. > Läs mer och sök dispens

Kosttillskott

RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.
> Läs mer

Ren Vinnare, utbildning

Det finns en e-utbildning i antidopningsfrågor kallad ”Ren Vinnare”.
- Jag har själv gjort den. Den var mycket bra. Jag uppmanar både ryttare och alla i teamet kring ryttaren att genomföra utbildningen, säger hoppningens förbundskapten Henrik Ankarcrona. Gör utbildningen på Renvinnare.se.

Dopningskontroll, hur går det till?

Dopningskontroller genomförs såväl i samband med tävling som vid träning. Dopningsprov kan även tas vid andra tillfällen, t ex genom hembesök. I Sverige utförs kontrollerna av RF:s legitimerade dopningkontrollfunktionärer. > Läs mer här

Bestraffning

Idrottsutövare som gör sig skyldig till dopning, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, kan bestraffas enligt RF:s stadgar. Dömande instans är RF:s Dopingnämnd och som åklagare fungerar RF:s Dopingkommission. > Läs mer här