Annons

    Hem / Tävling / Antidopning / Bestämmelser

Bestämmelser

Svenska Ridsportförbundets bestämmelser för dopning, otillåten medicinering, otillåtna substanser och otillåtna metoder gäller från den 1 januari 2018.

Här kan du läsa Svenska Ridsportförbundets bestämmelser om antidoping och otillåten medicinering av häst (pdf) 

Bestämmelserna är indelade i två delar, Bestämmelser om antidopning, och Bestämmelser om otillåten medicinering, samt en bilaga med definitioner

Dopning innebär att hästen testats positiv för preparat som bland annat är prestationshöjande. Preparat som inte är godkända för häst klassas som dopning, till exempel preparat avsedda för människor.
Som otillåten medicinering betraktas positiva prov innehållande läkemedelssubstanser godkända för användning på häst. Förekomsten av dessa substanser bedöms som mindre allvarligt än preparat klassade i gruppen dopning (om preparatet inte givits medvetet för att dölja skada etc).

Andra otillåtna substanser är sådana som har en begränsad påverkan på prestationsförmågan eller som hästen kommit i kontakt med av misstag, t ex vissa foderföroreningar.

Karenstider gäller för vissa preparat/substanser och vissa andra särskilda åtgärder. Information om karenstider finns HÄR

Observera att det faktum att Svenska Ridsportförbundets regler för dopning och otillåten medicinering skiljer på dopning och otillåten medicinering INTE innebär att medicinsk behandling eller användande av otillåtna substanser i samband med tävling under några omständigheter är godtagbart.