Annons

    Hem / Tävling / Antidopning / Karenstids- och förbudslistor

Karenstids- och förbudslistor

Information om förbud och karenstider som gäller vid tävling och träning inför tävling samt läkemedelsinformation.

Listan karenstider och förbud för läkemedel, substanser och åtgärder är framtagen tillsammans med Svensk Trav- och Galoppsport i samarbete mellan de skandinaviska länderna genom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee). Svensk Travsport sammanställer och uppdaterar informationen och Svenska Ridsportförbundet kan, med benäget tillstånd, använda informationen.

Karenstids- och förbudslista GILTIG FRÅN OCH MED 2022-10-01

Listan består av två delar: A-listan som innehåller substanser och behandlingsmetoder som är förbjudna för hästar inför och i samband med tävling och träning samt B-listan som innehåller substanser som är förbjudna vid tävling och deras karenstid för tävling samt behandlingsmetoder som har karenstid för tävling. 

Listan kan revideras flera gånger per år.

A. Lista över förbjudna substanser
B. Lista över karenstider
samt
Karenstider för läkemedel inregistrerade för häst i de skandinaviska länderna
Karenstider för medicinering genom inhalation
Karenstider för utvärtes produkter, foder och fodertillskott
Gränsvärden för vissa kroppsegna & naturligt förekommande substanser
Lista över substanser för vilka rapporteringsnivåer tillämpas

Obs angående vaccination mot hästinfluensa!

Enligt TR I Mom 170, Vaccinationsbestämmelser, måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination mot hästinfluensa innan hästen får starta i tävling.