Annons

    Hem / Tävling / Regler och TR / Tävla med ponny

Tävla med ponny

Speciella regler gäller för ponnyer som ska tävla, angående mätintyg och chipmärkning.

Från inbjudningstävling och uppåt krävs att ponnyn har ett svenskt mätintyg samt en licens.

Innan licens kan lösas måste ponnyn:

  • vara chipmärkt (om ponnyn är av travarras gäller frysmärkningsnummer)
  • vara registrerad i avelsföreningen för den ras ponnyn tillhör. 
    Är ponnyn av okänd härstamning, ska den registreras hos Svenska Hästavelsförbundet www.svehast.se.
  • För tävling krävs att ponnyn har mätintyg utfärdat av Svenska Ridsportförbundet vid godkänd mätstation.

Oavsett om du rider ponny eller häst gäller samma regler angående licenser, både för hästen/ponnyn och för dig som ryttare. Läs mer om licenser.

Mätintyg

Från och med 2012 gäller att mankhöjden anges i centimeter. En centimeter avdrages för sko om ponnyn är skodd. Två mätpersoner godkända av Svenska Ridsportförbundet samt en veterinär ska närvara.

Mätreglemente för ponny (Reglemente med anvisningar för mätning av ponnyer för Svenska Ridsportförbundet TR I mom. 164) (pdf)

Svensk standardskoning - Svenska Hovslagarföreningens hemsida
För trav och avel kan andra bestämmelser gälla.

Lista på kliniker och godkända ponnymätfunktionärer (pdf)

För att söka upp kommande mättillfällen är tillvägagångssättet detsamma som vid sökning av tävlingar d.v.s. det är i tävlingsdatabasen (TDB) som mätdagarna finns. För att kunna boka in en ponny till en mätning måste ponnyn finnas i tävlingsdatabasen.
Så här bokar du tid för mätning i tävlingsdatabasen

Utländska ryttares ponnyer
Jordbruksverket, som är den myndighet i Sverige som ska se till att Djurskyddslagen och dess förordningar efterlevs, säger att enligt § 3 lagen (2007:629) måste samtliga ponnyer som tävlar på elittävlingar och lägre behandlas lika. Det innebär att samtliga utländska ryttares ponnyer oavsett vilket land de kommer ifrån, måste ha ett gällande svenskt mätintyg för att få tävla i Sverige. 

Information gällande mätning på ridskola
Ridskola som beviljas dispens för mätning av ponny i hemmiljö har möjlighet att kontakta någon av de ansvariga mätpersonerna som finns på listan (se ovan) för att få mätning genomförd. Dispensansökan (pdf)

Mätpersonerna mäter enligt detta dispensförfarande i mån av tid och efter överenskommelse med ridskolans ansvariga. En ridskoleponny som mäts enligt detta dispensförfarande som sedan säljs och därmed får andra ägar/ryttarförhållanden måste mätas om på klinik enligt mätreglementet. Regler mätning av ridskoleponny  (pdf)

Internationella ponnymätningar tar paus (2020-04-21)

Chipmärkning

Alla ponnyer som tävlar (gäller ej häst) från och med inbjudningstävling och högre ska vara chipmärkta. Ponnyns chipmärkning ska efter förfrågan kunna styrkas på tävlingsplatsen genom uppvisande av giltigt mätintyg. Stickprov med scanner/avläsare kommer att ske på tävlingsplatserna.

OBSERVERA

  • Chipnummer och frysmärkningsnummer får endast fyllas i på mätintyget av en chipmärkare, veterinär eller mätperson.
  • Karenstid för chipmärkning vid tävling är 96 timmar, vilket betyder att ponnyn ej får tävla inom 96 timmar efter att chipmärkningen är gjord.
  • Alla ponnyer skall från och med 1 januari 2006 vara chipmärkta vid mätning för årsintyg/slutintyg. 

Vid köp av ponny (rekommendation)
Begär avläsning av ponnyns chip och kontrollera att det överensstämmer med ponnyns pass och mätintyg.