Annons

    Hem / Tävling / Hästvälfärd

Hästvälfärd

Hästens välfärd ska alltid sättas främst i allt vi gör inom vår sport. Kunskapen om god, säker och hållbar hästhållning ska genomsyra ridsporten. 

Vårt gemensamma ansvar är att behandla våra hästar med respekt och alltid vara lyhörda för deras absolut bästa. Vi får aldrig sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar, hur vi gör det och varför.

Våra tävlingsregler (TR) och uppförandekod (code of conduct) finns till för att säkra djurskyddet vid tävling och för att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt för både hästar och människor. Tänk på att TR också ska vara normgivande vid all form av ridning, träning och hantering av hästar.

Fem domäner

Hästvälfärd handlar om både hästens fysiska och mentala hälsa. En modell för att mäta hästens välfärd kallas ”De fem domänerna”, utfodring, fysisk miljö, hälsa, beteende och mental hälsa.

Läs mer i Häst & Ryttare

Hästvälfärdsrådet

Hästvälfärdsrådet ska vara rådgivande till förbundsstyrelsen samt till sektioner, utskott och andra grupper inom Svenska Ridsportförbundet.

I det övergripande uppdraget ingår att arbeta proaktivt med etiska frågor med koppling till hästvälfärd och djurskydd samt att initiera informationsinsatser och verka för kunskapsutveckling inom hästvälfärd.

Läs mer om Hästvälfärdsrådet här