Annons

FEI-pass för ponny/häst

För hästar som ska tävla på internationell tävling gäller att de vid resans början har: 

  • Nationellt hästpass utfärdat av en avelsförening
  • FEI Recognition Card (FEI-pass) utfärdat av Svenska Ridsportförbundet 

Beställa FEI-pass

Kontrollera i hästens nationella pass att den är chipmärkt och att det är infört i passet samt att sidan med konturdiagrammet är stämplad och signerad av id-kontrollant. Är dessa uppgifter inte införda kan vi inte utfärda FEI-pass.

Skicka in passet till oss: Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus 73494 Strömsholm tillsammans med beställningsunderlaget. Om du väljer att skicka passet rekomenderat är det viktigt att du inte skriver något personnamn, är den personen inte på plats har vi svårt att få ut passet och handläggningstiden blir fördröjd.

Fyll i Beställningsunderlag i datorn, skriv ut och bifoga med passet. Om det är en ponny ska även en kopia på mätintyget bifogas.

Vi skickar tillbaka passet mot postförskott, räkna med ca 2-3 veckor från det att du lägger passet på lådan tills att du har det tillbaka. På grund av ändrade rutiner hos FEI kan vi inte längre erbjuda hantering med vändande post. 

När du får tillbaka passet är det färdigt och du behöver alltså inte ta ut någon veterinär för signering eller validering.

Nationella pass som är EU-godkända

Kostnad ponny: 1650 kr 
Kostnad häst: 2700 kr 
FEI-pass expressavgift: 500

FEI-passet skall inte förväxlas med det nationella passet som samtliga hästar i Sverige ska ha från och med 1 januari 2006. Det gäller alla hästar och ponnyer oavsett om de tävlar eller inte. Det är avelsföreningarna som utfärdar det nationella passet, se förteckning över godkända registratorer på SH:s hemsida, där det också finns mer information.

Förnyelsemärke

FEI-passet är giltigt i fyra år från det datum det utfärdats av Svenska Ridsportförbundet. Därefter kan passets giltighetstid förlängas med s.k. "förnyelsemärke" vart fjärde år. Vid förnyelse skall endast FEI-passet (ej det nationella) sändas till Svenska Ridsportförbundet med tydliga anvisningar om att det är en förnyelse man vill göra samt en returadress och mobilnummer (för avisering). Passet skickas tillbaka mot postförskott.

Fyll i Beställningsunderlag i datorn, skriv ut och bifoga med passet.

Kostnad ponny: 1140 kr
Kostnad häst: 2170 kr

Ägarbyte

Vid ägarbyte skall endast FEI-passet (ej det nationella) sändas till Svenska Ridsportförbundet med tydliga anvisningar om att det är ett ägarbyte man vill göra samt en returadress och mobilnummer (för avisering). Passet skickas tillbaka mot postförskott.

Fyll i Beställningsunderlag i datorn, skriv ut och bifoga med passet.

Kostnad: 415 kr

Observera

Från och med 1 januari 2013 måste alla hästar vara chipmärkta för att kunna  FEI-registreras för första gången eller för att ägaren ska kunna ansöka om ett nytt FEI-pass.